Βιογραφίες - 'Ε', 'Κ', Ιατροί, Λογοθεραπευτές - Λογοπεδικοί, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ