Βιογραφίες - 'Ε', Λογοθεραπευτές - Λογοπεδικοί, Εργοθεραπευτές