Βιογραφίες - 'Κ', Λογοθεραπευτές - Λογοπεδικοί, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ