Βιογραφίες - 'Ρ', Ιατροί, Λογοθεραπευτές - Λογοπεδικοί