Βιογραφίες - Γαστρεντερολόγοι, Μικροβιολόγοι - Βιοπαθολόγοι