Βιογραφίες - ΗΠΕΙΡΟΣ, ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ