Βιογραφίες - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ